Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Anna-Paulowna van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Anna-Paulowna van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Anna Paulowna
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 oktober 1896
Koninklijk Besluit nr. 6
Oprichtingsdatum 20 augustus 1896
Doelstelling

1. Besmettelijke ziekten af te weren en te beteugelen;

2. hulp te verleenen bij epidemieën en gewone ziektegevallen;

3. de algemeene gezondheidsbelangen te helpen bevorderen.

Staatscourant

25/26-10-1896, 04/05-10-1903