Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk

Naam Christelijke Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 2 september 1896
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum 01 februari 1896
Doelstelling

Bij de leden zooveel mogelijk de liefde tot het Evangelie en de Nederduitsche Hervormde aan te kweeken, hunne stoffelijke belangen te behartigen, en aan al zijne afdeelingen zoo mogelijk een zieken-, weduwen- en pensioenfonds te verbinden.

Staatscourant

01-10-1896