Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief"

Naam Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 september 1896
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 19 augustus 1894
Doelstelling

Jongelingen in de gelegenheid stellen zich te oefenen in alles wat bijdragen kan tot de vorming, welke zij behoeven om hunne toekomstige roeping als leden der Kerk en der Maatschappij en als burgers van den Staat, overeenkomstig den eisch van Gods Woord, te vervullen.

Staatscourant

01-10-1896