Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche diamantbewerkersbond

Naam Algemeene Nederlandsche diamantbewerkersbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 september 1896
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 01 januari 1895
Doelstelling

De bevordering der stoffelijke en zedelijke belangen der diamantbewerkers, met ter-zijde-stelling van alle godsdienstige, politieke en andere die belangen niet onmiddellijk rakende quaestiën.

Staatscourant

11/12-10-1896, 09-01-1900, 07-10-1902