Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging

Naam Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 februari 1902
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 27 december 1901
Doelstelling

a. Het verspreiden van kennis der natuurlijke historie, in de eerste plaats onder hare leden, doch ook buiten de vereeniging;

b. het steunen van pogingen die kunnen leiden tot de oplossing van natuurhistorische vraagstukken;

c. het aanwenden van pogingen om terreinen, die uit een natuurhistorisch oogpunt belangrijk zijn, te beschermen;

d. het bevorderen van het onderling verkeer tusschen verschillende beoefenaars der natuurlijke historie.

Staatscourant

26-02-1902