Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding

Naam Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 65
Oprichtingsdatum 08 december 1902
Doelstelling

De bevordering van volksgezondheid, kracht, levensgereedheid en tucht, door voor zooveel noodig de bevolking van Amsterdam en van de omgeving te wennen aan lichaamsoefening, beweging en spel, en haar daartoe gelegenheid, aanmoediging en leiding te verschaffen.

Staatscourant

26-06-1903