Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Aannemers-sociƫteit "Amsterdam"

Naam Aannemers-sociƫteit "Amsterdam"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 augustus 1896
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum 01 mei 1896
Doelstelling

a. De behartiging der belangen van den aannemersstand in het algemeen en van hare leden in het bijzonder; b. het bevorderen eener betere verhouding tusschen patroon en werkman; c. het aankweeken van gezellig verkeer tusschen hare leden en buitengewone leden.

Staatscourant

15-09-1896