Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nationale Hengelaarsbond

Naam Nationale Hengelaarsbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 65
Oprichtingsdatum 01 mei 1901
Doelstelling

a. alle Nederlandsche viscolleges tot zijne onderdeelen te maken;

b. de vischteelt en de hengelsport te bevorderen;

c. den verboden hengeltijd te bekorten;

d. het ter kennis van de betrokken autoriteiten brengen van vermeende ten onrechte begane keuringen, met betrekking tot de visscherij.

Staatscourant

28/29-06-1903