Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Oosthuizen der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Oosthuizen der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Oosthuizen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 augustus 1896
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 01 juni 1896
Doelstelling

Samenwerking tot het: 1. afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten; 2. verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen; 3. helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

24-09-1896, 29-10-1903