Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam"

Naam Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 65
Oprichtingsdatum 03 augustus 1902
Doelstelling

De bevordering der stoffelijke en zedelijke belangen harer leden.

Staatscourant

21/22-06-1903