Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam

Naam Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum 01 maart 1903
Doelstelling

De belangen te bevorderen der leden als gemeente-ambtenaren in het algemeen en als ambtenaren der waterleidingen in het bijzonder, zonder zich te begeven op godsdienstig of politiek terrein.

Staatscourant

14-07-1903