Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Woningopzichteressen

Naam Vereeniging van Woningopzichteressen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum 21 maart 1903
Doelstelling

a. te bevorderen dat het opzicht over arbeiderswoningen kome in handen van voor dat werk opgeleide vrouwen, die, behalve onderhoud en administratie der woningen, de belangen der bewoners vol toewijding behartigen;

b. te verkrijgen eene bezoldiging van het werk der opzichteres onafhankelijk van de huuropbrengst der woningen en in overeenstemming met aard en omvang van het werk;

c. een band te vormen tusschen die vrouwen, welke het opzicht over arbeiderswoningen uitoefenen.

Staatscourant

18-07-1903