Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van assistent-machinisten der gemeentelijke handelsinrichtingen, onder de zinspreuk: "Onderlinge Ontwikkeling"

Naam Vereeniging van assistent-machinisten der gemeentelijke handelsinrichtingen, onder de zinspreuk: "Onderlinge Ontwikkeling"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 2 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum 08 februari 1903
Doelstelling

Verbroedering aan te kweeken en te bevorderen onder de leden, elkander met raad en hulp bij te staan, zoowel in hunne werkzaamheden als op maatschappelijk gebied, kennis en ontwikkeling te bevorderen, en in alles elkander de broederlijke hand te reiken.

Staatscourant

18-07-1903