Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Wijkverpleging Twentstraat

Naam Wijkverpleging Twentstraat
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum 01 juli 1901
Doelstelling

1. Aan behoeftige zieken, gewonden en kraamvrouwen, hulp te verleenen in eigen woning.

2. In het wijklokaal gezondheidsbaden te laten geven onder toezicht der verpleegster, volgens voorschrift van een geneesheer.

3. Aan den gemeente-arts der tegenwoordige zevende onderstandswijk gelegenheid te verschaffen om, bijgestaan door een of meer verpleegsters, polikliniek te houden in het wijklokaal der vereeniging en aldaar eersten bijstand te verleenen bij ongelukken.

Staatscourant

17-07-1903