Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge omslag-risico-vereeniging van tramwegondernemingen

Naam Onderlinge omslag-risico-vereeniging van tramwegondernemingen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 28 januari 1903
Doelstelling

A. De behartiging, in den ruimsten zin, van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien hunner uit de "Ongevallenwet 1901" en uit andere wetten en wettelijke voorschriften voortspruitende verplichtingen, waaronder in het bijzonder behoort, het onderling dragen der daaruit voor hen voortvloeiende financieele lasten.

B. De behartiging van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien van alle andere maatregelen op sociaal gebied, hetzij deze voortvloeien uit de wet of wettelijk voorschrift, of uit particulier initiatief.

Staatscourant

10-07-1903