Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Johannes"

Naam Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Johannes"
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 27 maart 1903
Doelstelling

Jongelieden in de gelegenheid te stellen, zich te oefenen in alles wat kan bijdragen tot de vorming welke zij behoeven, om hunne toekomstige roeping als leden van Kerk en maatschappij en als burgers in den Staat, naar eisch van Gods Woord, te vervullen.

Staatscourant

05/06-07-1903