Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Invoerrechten en Accijnzen

Naam Invoerrechten en Accijnzen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum 29 januari 1903
Doelstelling

De behartiging der algemeene belangen harer leden.

Staatscourant

19/20-07-1903