Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van teekenonderwijzers

Naam Vereeniging van teekenonderwijzers
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 maart 1892
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het teekenonderwijs, in het bijzonder in Amsterdam, te bevorderen en de belangen der teekenonderwijzers (onderwijzeressen) met alle gepaste middelen voor te staan.

Staatscourant

22-04-1892, 11-09-1897