Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland

Naam Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 7 december 1876
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Behandeling van administratieve aangelegenheden, hoofdzakelijk met betrekking tot het Bestuur der Gemeenten, zonder daarvan uit te sluiten besprekingen van anderen administratieven aard; voorts onderlinge voorlichting ter bevordering van eenheid in de maatregelen van bestuur.

Staatscourant

06-02-1877, 31-03-1882, 20-01-1886, 06/07-12-1903

Goossens van Eyndhove nr. 2592