Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Militaire Willemsorde"

Naam Vereeniging "De Militaire Willemsorde"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 september 1885
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. onderlinge ondersteuning der leden en hunne nagelaten betrekkingen; 2. het nauwer toehalen der banden die de leden aan elkander verbinden als oud krijgsmakkers en strijders voor Koning en Vaderland; 3. het aanzien der Orde onder burgers en militairen te verhoogen door zooveel haar mogelijk is den Militairen geest onder de Nederlandsche Jongelingschap aan te kweeken.

Staatscourant

01-12-1885, 29-03-1887

Goossens van Eyndhove nr. 439