Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Spiritisch Genootschap "Veritas"

Naam Spiritisch Genootschap "Veritas"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 maart 1883
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Kennis te verkrijgen en te verspreiden aangaande het gebied van het zieleleven, hoofdzakelijk ten opzichte van de bovenzinnelijke geestelijke wereld en de verkregen kennis dienstbaar te maken aan de zedelijke veredeling der menschheid.

Staatscourant

12-04-1883

Goossens van Eyndhove nr. 369