Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, Colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland

Naam Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, Colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 september 1885
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Om aan weduwen, weezen of andere nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, Colporteurs van Bijbel- en Tractaatgenootschappen, en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland, binnen zekeren tijd na hun overlijden, eene uitkering in eens te verstrekken; 2. om aan de bedoelde Weduwen en Weezen bovendien eene jaarlijksche toelage te verleenen; 3. om over deze Weduwen en Weezen een Christelijk patronaat uit te oefenen.

Staatscourant

01-12-1885

Goossens van Eyndhove nr. 437