Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van het "Fonds tot ondersteuning van Weduwen en Weezen der Onderwijzers in de provincie Drenthe"

Naam Vereeniging tot instandhouding van het "Fonds tot ondersteuning van Weduwen en Weezen der Onderwijzers in de provincie Drenthe"
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Datum van erkenning 8 oktober 1861
Koninklijk Besluit nr. 98
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. om aan de weduwen en weezen, die bij het in werking komen van dit reglement, uit het fonds tot ondersteuning van weduwen en weezen der onderwijzers in de provincie Drenthe, eene jaarlijksche toelage trekken, die toelage toekomstig zooveel mogelijk te verzekeren; b. om aan degenen, die thans leden van deze vereeniging zijn, hunne uit dat lidmaatschap voortgesproten aanspraken bij voortduring te waarborgen; c. om aan weduwen en weezen van onderwijzers in de provincie Drenthe, welke leden der vereeniging worden, en tot aan hunnen dood toe blijven, eene jaarlijksche ondersteuning uit het fonds te verstrekken.

Staatscourant

24-10-1861, 12-01-1885

Goossens van Eyndhove nr. 716