Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland

Naam Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 november 1866
Koninklijk Besluit nr. 77
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Aan minvermogende ooglijders, behalve gratis geneeskundig advies en behandeling, de noodige uit- en inwendige geneesmiddelen en verbandstukken te verstrekken; 2. brillen en kunstoogen tegen matigen prijs, zoo noodig en mogelijk gratis, te verschaffen; 3. lijders, wier verpleging te hunnent onmogelijk of zeer gebrekkig is, van goede ligging en verzorging te voorzien, door ze bij derden te besteden; 4. een geschikt locaal aan te schaffen om er de loopende oogzieken te behandelen; 5. aan dit locaal de gelegenheid toe te voegen om er de lijders op te nemen van wie sub 3. sprake is.

Staatscourant

29-11-1866, 01-12-1871, 03-02-1893

Goossens van Eyndhove nr. 2563