Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Kooplieden en Handelsbedienden genaamd "Het Handelsbediendenfonds"

Naam Vereeniging van Kooplieden en Handelsbedienden genaamd "Het Handelsbediendenfonds"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 juli 1889
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Behartiging van de belangen der leden, vorming van eigen fondsen of wel sluiting van verzekeringen tot geldelijke uitkeering aan oude of aan invaliede handelsbedienden, hunne echtgenooten en kinderen.

Staatscourant

20-10-1889, 06-10-1893, 17-07-1895, 22-09-1900

Goossens van Eyndhove nr. 2683