Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten"

Naam Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 oktober 1876
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van eendracht en verbroedering onder de leden alsmede de veredeling, waardeering en verheffing van het beroep dat zij uitoefenen, door alle gepaste en wettige middelen waardoor hunne stoffelijke welvaart en hun zedelijk welzijn kunnen verbeterd worden.

Staatscourant

27-01-1877, 23-02-1881

Goossens van Eyndhove nr. 262