Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars

Naam Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 januari 1893
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Het vertrouwen tusschen handelaars en verzamelaars zooveel mogelijk te bevorderen; 2. den handel onder de leden te vergemakkelijken door het houden van verkoopingen, inschrijvingen, beursavonden enz.; 3. het bevorderen der postzegelkunde, bijzonder in Nederland en zijne bezittingen; 4. het verstrekken van informatiën omtrent handelaars en verzamelaars; 5. het verspreiden van falsificaten tegen te gaan en alles wat tot bevordering der philatelie kan strekken.

Staatscourant

21-02-1893