Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Schermer en omstreken van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Schermer en omstreken van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Schermerhorn
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 januari 1893
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 1 januari 1892
Doelstelling

Het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen, het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

24-02-1893, 04/05-10-1903