Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Broek in Waterland der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Broek in Waterland der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Broek in Waterland
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 januari 1893
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum 01 januari 1887
Doelstelling

Samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziekte-gevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

26/27-02-1893, 03-09-1903