Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gymnastiek-onderwijzersvereeniging "Amsterdam"

Naam Gymnastiek-onderwijzersvereeniging "Amsterdam"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 juli 1889
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De belangen van het gymnastiek-onderwijs in den ruimsten zin des woords en van den gymnastiek-onderwijzer te bevorderen.

Staatscourant

22-11-1889

Goossens van Eyndhove nr. 571