Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Letterlievende vereeniging "Thalia"

Naam Rotterdamsche Letterlievende vereeniging "Thalia"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 9 december 1892
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 19 februari 1888
Doelstelling

Om, door het opvoeren van tooneelstukken en houden van voordrachten, elkander op het gebied der welsprekendheid te bekwamen, de onderlinge vriendschap te bevorderen, en waar het kan, hulp in nood te verleenen.

Staatscourant

05-01-1893