Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging Christelijke normaallessen

Naam Vereeniging Christelijke normaallessen
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 december 1892
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De opleiding van kweekelingen tot onderwijzers en onderwijzeressen voor Christelijke scholen.

Staatscourant

05-01-1893, 15-07-1897