Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van koffiehuishouders "Algemeen belang"

Naam Vereeniging van koffiehuishouders "Algemeen belang"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 14 september 1901
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum 07 januari 1901
Doelstelling

Om door onderlinge samenwerking de belangen van alle te goeder naam bekend staande koffiehuishouders te behartigen.

Staatscourant

28-09-1901