Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bootwerkersvereeniging "Hulp door onderlinge samenwerking"

Naam Bootwerkersvereeniging "Hulp door onderlinge samenwerking"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 4 september 1901
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum 30 januari 1898
Doelstelling

Eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden en al datgene aan te wenden, dat bevorderlijk kan zijn aan de zedelijke en stoffelijke belangen der bootwerkers.

Staatscourant

19-09-1901