Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw"

Naam Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 augustus 1901
Koninklijk Besluit nr. 80
Oprichtingsdatum 17 april 1901
Doelstelling

I. Toewijding aan het Nederlandsche Vorstenhuis en het vaderland;

II. De geboortedagen van de leden van het Vorstenhuis op waardige wijze te gedenken;

III. Het behartigen der stoffelijke en der maatschappelijke belangen der leden en der weduwen en weezen van overleden leden;

IV. Het in bijeenkomst onderhouden van den krijgsmansgeest en de kameraadschap;

V. Het doen van geldelijke uitkeeringen aan weduwen en weezen van overleden leden;

VI. Het ondersteunen van zieke of behoeftige leden;

VII. De leden, in geval van overlijden, op militaire wijze te begraven en elkander behulpzaam te zijn bij het verkrijgen eener betrekking of kostwinning.

Staatscourant

05-09-1901