Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Schietvereeniging "Prins Hendrik" van den Nederlandschen Bond van oud-onderofficieren, afdeeling Dordrecht

Naam Schietvereeniging "Prins Hendrik" van den Nederlandschen Bond van oud-onderofficieren, afdeeling Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 juli 1901
Koninklijk Besluit nr. 55
Oprichtingsdatum 01 december 1900
Doelstelling

's Lands weerbaarheid te verhoogen.

Staatscourant

15-08-1901