Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van werkgevers in het houtbedrijf

Naam Bond van werkgevers in het houtbedrijf
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 juli 1901
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 01 mei 1901
Doelstelling

Het behartigen van de belangen der leden bij en in hun bedrijf, inzonderheid in de gevallen, waarin deze door geheele of gedeeltelijke werkstaking worden geschaad of bedreigd en het bevorderen van de belangen van den houthandel.

Staatscourant

17-08-1901