Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw

Naam Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 11 augustus 1881
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door voorbeeld en woord de beschaving bevorderlijk te zijn en aan diegene harer leden, welke door ziekte of bijkomende omstandigheden, hulp behoeven, daarin door stoffelijke bewijzen te voorzien.

Staatscourant

18-09-1881

Goossens van Eyndhove nr. 2620