Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Anna Paulowna School"

Naam Vereeniging "Anna Paulowna School"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 juli 1870
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. de bevordering van het lager onderwijs, gepaard aan eene Christelijke opvoeding van kinderen in het algemeen en van jonge meisjes in het bizonder; b. de vorming en opleiding van meisjes tot geschikte verzorgsters en opvoedsters der jeugd in huis en op de school.

Staatscourant

17/18-07-1870

Goossens van Eyndhove nr. 148