Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Neutrale kiesvereeniging "Burgerplicht"

Naam Neutrale kiesvereeniging "Burgerplicht"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 februari 1894
Koninklijk Besluit nr. 44
Oprichtingsdatum 01 januari 1894
Doelstelling

De algemeene belangen van dien stand te behartigen.

Staatscourant

23/24-03-1894