Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Centrale Vereeniging van Nederlandsche Industrieelen

Naam Centrale Vereeniging van Nederlandsche Industrieelen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 maart 1886
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. samenwerking ter bescherming en bevordering van de belangen der Nederlandsche Nijverheid in het algemeen; en 2. meer in het bijzonder de waarneming der belangen van Nederlandsche Inzenders op Binnen- en Buitenlandsche Tentoonstellingen.

Staatscourant

16-05-1886

Goossens van Eyndhove nr. 450