Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven"

Naam Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 maart 1894
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van algemeene kennis onder hare leden, het verschaffen van gelegenheid tot oefening in de uiterlijke welsprekendheid, declamatie, improvisatie en verder alles wat daarmede in verband staat, alsmede datgene aan te wenden wat tot bevordering van elkanders belangen strekken kan, vriendschap in het algemeen aan te kweeken, zoomede het in stand houden van den broederband tusschen oud-weeszonen.

Staatscourant

17-04-1894