Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werkmansbelangen

Naam Werkmansbelangen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 februari 1894
Koninklijk Besluit nr. 2
Oprichtingsdatum 24 februari 1892
Doelstelling

Het behartigen der algemeene maatschappelijke belangen, doch inzonderheid betreffende die van den werkmansstand, met handhaving der maatschappelijke orde. Vraagpunten van zuiver politieken of godsdienstigen aard zijn buitengesloten.

Staatscourant

05-04-1894