Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting

Naam Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 maart 1892
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het in het leven roepen en in stand houden van Protestantsch Christelijke ziekenverpleging door diaconessen, zoowel in de woning van hen voor wie hare hulp wordt ingeroepen, als in een daartoe in te richten diaconessenhuis.

Staatscourant

08-04-1892