Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Onderwijs in de Gemeente Nieuwer-Amstel (Westelijk deel)

Naam Vereeniging van Onderwijs in de Gemeente Nieuwer-Amstel (Westelijk deel)
Plaats Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 december 1890
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De oprichting en standhouding van een of meer scholen voor gewoon en voortgezet lager onderwijs met voorbereidende klassen, toegankelijk voor kinderen van aal Godsdienstige gezindheden.

Staatscourant

17-02-1891

Goossens van Eyndhove nr. 104