Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Jongedochtersvereeniging "Hanna" te Dordrecht onder de zinspreuk "Zaait aan alle wateren" Jezaja 30:20a

Naam Christelijke Jongedochtersvereeniging "Hanna" te Dordrecht onder de zinspreuk "Zaait aan alle wateren" Jezaja 30:20a
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 17 december 1890
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Onder den zegen des Heeren mede te werken tot uitbreiding van Zijn Koningrijk.

Staatscourant

05-03-1891, 08-07-1897

Goossens van Eyndhove nr. 1104