Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Friesch gezelschap "Gysbert Japicx"

Naam Friesch gezelschap "Gysbert Japicx"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 juni 1901
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum 22 december 1897
Doelstelling

Het beoefenen en onderhouden der Friesche taal en het bevorderen van Friesche gezindheden en genoegens bij de Friezen te Haarlem.

Staatscourant

21-06-1901