Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Oranje-Vereeniging

Naam Nederlandsche Oranje-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 oktober 1873
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De kennis onzer geschiedenis, inzonderheid der laatste drie eeuwen, op Gereformeerden grondslag, onder het volk te bevorderen, en zoo de liefde voor ons Koninklijk Huis aan te wakkeren of op te wekken.

Staatscourant

04/05-01-1874

Goossens van Eyndhove nr. 214