Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering"

Naam Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 74
Oprichtingsdatum 16 juli 1899
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke belangen van de werklieden der verschillende bierbrouwerijen te Amsterdam te behartigen, en door samenwerking met bierbrouwersvereenigingen in andere plaatsen van Nederland, deze tot een bond te brengen.

Staatscourant

29-05-1901