Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Kleermakersvereeniging "Plicht en Recht"

Naam Christelijke Kleermakersvereeniging "Plicht en Recht"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 2 mei 1901
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 14 november 1898
Doelstelling

a. de stoffelijke en zedelijke belangen der leden te behartigen; b. eene goede verstandhouding tusschen patroon en gezel te bevorderen.

Staatscourant

19/20-05-1901